D001 - Педагогика және психология 

Докторлық диссертацияның орындалуын қамтитын докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (ДҒЗЖ) IV - Атемова Калипа

Зерттеу қызметін  жобалау ІІ - Атемова Калипа