Спорт және Өнер

5В012000-Кәсіптік оқыту Диплом жұмысын жазудан босатылуына байланысты мемлекеттік емтихан (Кәсіптік оқыту әдістемесі, Оқу шеберханасындағы практикум)

5В012000-Кәсіптік оқыту Диплом жұмысын жазудан босатылуына байланысты мемлекеттік емтихан (Материалдарды өңдеу технологиясы, Материалдарды өңдеу практикумы)

5В042100-Дизайн Диплом жұмысын жазудан босатылуына байланысты мемлекеттік емтихан (Өнер тарихы, Материалдық мәдениет және дизайн тарихы)

5В042100-Дизайн Диплом жұмысын жазудан босатылуына байланысты мемлекеттік емтихан (Материалтану, Дизайн композициясы)

5В010700-Бейнелеу өнері және сызу Диплом жұмысын жазудан босатылуына байланысты мемлекеттік емтихан (Академиялық сурет II, Бейнелеу композициясы)

5В010700-Бейнелеу өнері және сызу Диплом жұмысын жазудан босатылуына байланысты мемлекеттік емтихан (Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесі, Сызуды оқыту әдістемесі)