Филология

5В011800 -Орыс тілі мен әдебиеті Диплом жұмысын жазудан босатылуына байланысты мемлекеттік емтихан (Орыс әдебиетін оқыту әдістемесі)