Гуманитарлық ғылымдар

5В010300-Педагогика Диплом жұмысын жазудан босатылуына байланысты мемлекеттік емтихан (Педагогиканы оқыту әдістемесі, Психологияны оқыту әдістемесі)

5В010300-Педагогика Диплом жұмысын жазудан босатылуына байланысты мемлекеттік емтихан (Педагогика І, Психология және адам дамуы, )

5В010200-Бастауыш Диплом жұмысын жазудан босатылуына байланысты мемлекеттік емтихан (Матем оқ әд,Баст сынып қаз т оқ әдістемесі, Бастауыш сыныптарда дүниетануды оқ әдіст)

5В010200-Бастауыш Диплом жұмысын жазудан босатылуына байланысты мемлекеттік емтихан (Педагогика, Бастауыш мектептегі тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, Педагогикалық технология және инновация)