Әлеуметтік ғылымдар      

Туризм Диплом жұмысын жазудан босатылуына байланысты мемлекеттік емтихан 2 

5В090200-Туризм Диплом жұмысын жазудан босатылуына байланысты мемлекеттік емтихан